December 2021

Jatiningsih, Bunda Maria Menanti Anda

Jatiningsih, Bunda Maria Ada di Sana Yogyakarta menawarkan banyak tempat ziarah Katolik. Mudah dijangkau, tidak jauh dari ke…

Dec 17, 2021

Sendangsono, the Most Recommended Catholic Pilgrimage Object at Yogyakarta

Yogyakarta punya tempat-tempat ziarah katolik terkenal. Di sini, AquGuru  secara berturut-turut akan memaparkan The Most Rec…

Dec 16, 2021

Yerusalem Kota Suci 3 Agama Abrahamic yang Penuh Paradoks

Yerusalem adalah Kota Suci Agama Yahudi, Kristen dan Islam. Setiap penganut 3 agama monoteis, selalu memandang Yerusalem seb…

Dec 15, 2021

Rana Tonjong Danau Lotus Nomor 2 Dunia Ada di Flores

Lotus itu sejenis dengan teratai tetapi bukan teratai itu sendiri. Dia bertumbuh di danau air tawar dan menutupi hampir semu…

Dec 15, 2021

Permasalahan Sosial Menurut Pandangan Konstruksionis

Secara umum, permasalahan sosial terkait dengan ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan masyarakat dengan kenyataan at…

Dec 14, 2021

Kelompok Sosial: Kumpulan Indinvidu yang Dibentuk Secara Sengaja

Tidak semua kumpulan individu disebut Kelompok Sosial. Sebuah kumpulan individu dikatakan sebagai kelompok sosial kalau meme…

Dec 7, 2021